NAŠI PARTNERI I NAŠI KLIJENTI

25 godina poslovanja i stečenog iskustva

- ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko, A.D. Gacko

- Elektroprenos BiH, Banja Luka

- Elektromreže Srbije, Beograd

- Telekom Republike Srpske, Banja Luka

- Elektrohercegovina A.D. Trebinje

- Elektrodoboj A.D. Doboj

- Hidroelektrane na Trebišnjici, Trebinje

- Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

- ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik

- Kolubara metal, Vreoci

- Sky Topeco, Beograd

- Termoelektrana Pljevlja

- Brodogradilište, Bijela

- Hidrogradnja A.D. Pale


Od izvedenih radova navešćemo značajnije

Iz oblasti antikorozivne zaštite

-ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko, A.D. Gacko

AKZ elektrolizne stanice,
AKZ vodotornja, AKZ BOA sistema
AKZ elektrofilterskog postrojenja, AKZ dimnjaka startne kotlovnice,
AKZ transformatora i rina, AKZ razvodnog postrojenja Kv 110 i Kv 400,
AKZ kotla, AKZ bazena i rezervoara u pogonu HPV-a,
AKZ spremnika DEMI vode,
AKZ spremnika i cjevovoda u pogonu HTP-a,
AKZ opreme u glavnom pogonu,
AKZ konstrukcije tračnih transportera u rudniku,
AKZ rotacionih bagera i pretovarača u rudniku,
AKZ trafostanica i stubova u krugu termoelektrane i rudnika,
AKZ Mlinova i dozatora, AKZ pontona DH pumpi...

Pjeskarenje turbine

Hemijsko pranje generatora

Pjeskarenje ložišta kotla

-Elektroprenos RS, Banja Luka

AKZ dalekovoda 110 kV Banja Luka – Kotor Varoš

AKZ dalekovodnih stubova 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 5

-Elektroprivreda BIH

AKZ postrojenja 220 kV u HE Salakovac

AKZ difuzorskih zatvarača u HE Salakovac

AKZ hidrauličke opreme I zatvarača u HE Jablanica

-Hidroelektrana perućica-Nikšić

AKZ potisnog cjevovoda

-Elektromreže Srbije, Beograd

AKZ dalekovodnih stubova kV 110

AKZ dalekovodnih stubova kV 400

-Telekom Republike Srpske, Banja Luka

AKZ antenskih stubova i pasivnih mikrotalasnih predajnika

-Elektrohercegovina A.D. Trebinje

-ŠTARBAG

Antikorozivni radovi na vijaduktu auto puta Rijeka- Vrgorac

-JUGOPETROL PODGORICA

AKZ cjevovoda I opreme u Tivtu

AKZ cjevovoda I opreme u terminalu - Luka Bar

-OPŠTINA GACKO

pjeskarenje fasade zgrade Opštine

pjeskarenje starih kamenih zidova u gradu

AKZ stubova gradske rasvjete

Pjeskarenje zidova crkve u Nadanićima

Pjeskarenje zidova crkve u Fojnici

-Željeznice Republike Srpske

AKZ željezničkog mosta na pruzi N.Grad – Doboj

-Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

-AGROKOP a.d. Trebninje

pjeskarenje i zaštita čelične konstrukcije na dvije skladišne hale

-ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik

pjeskarenje ložišta kotla

-Kolubara metal, Vreoci

-Sky Topeco, Beograd

-Termoelektrana Pljevlja

AKZ metalnih površina u GPO TE Pljevlja

Pjeskarenje rotora turbine i turbinskih dijelova u TE Pljevlja

-Brodogradilište, Bijela

-CEMEX SPLIT

AKZ silosa i nosive konstrukcije kompletnog terminala u Luci Bar

-Hidrogradnja A.D. Pale

-Hidroelektrane na Trebišnjici, Trebinje

AKZ hidrauličnih zatvarača I i II na HE II

AKZ generatora I , II i III na HE I

AKZ prelivnih cijevi i opreme u GO HE I

AKZ čelične kostrukcije mosta na HE I

AKZ čelične konstrukcije mosta na HE II

-Elektrodoboj A.D. Doboj


Iz oblasti niskogradnje

Izgradnja infrastrukture u naselju "ZEČICE" u opštini Gacko

Asfaltiranje lokalnih puteva u opštini Gacko

Sanacija i nasipanje lokalnih puteva u opštini Gacko

Okolno uređenje poslovno stambenog objekta SP-70 u Gacku

Izgradnja saobraćajnice za selo Bašići

Sanacija saobraćajnica u RiTE Gacko

Izgradnja platoa u RiTE Gacko

Sanacija mostova na lokalnim putevima u opštini Gacko

Izgradnja mostova u selima Borač i Baori

Izgradnja parkirališta i okolnog uređenje objekata u Gradu Trebinju


Iz oblasti visokogradnje

Rekonstrukcija zgrade stare opštine u Gacku

Izgradnja stambeno poslovnog objekta KOVAČEVIĆ

Izgradnja sportske dvorane u Gacku

Izgradnja kapele i doma u Gacku

Rekonstrukcija poslovnih prostora Unicredit banke u Gacku i Berkovićima

Adaptacija zgrade doma zdravlja u Gacku

Rekonstrukcija poslovnih prostorija u RiTE Gacko

Izgradnja kuća za povratnike FOND za izbjegla i raseljena lica

Adaptacija većeg broja vjerskih objekata

Izgradnja brojnih individualnih stambenih objekata na području BiH


Iz oblasti hidrogradnje

izgradnja dopunskog vodovoda za vodosnabdijevanje opštine Gacko

izgradnja MINI HIDROELEKTRANE "Čemerno I"

izgradnja MINI HIDROELEKTRANE "Klobučarica"

izgradnja potisnog cjevovoda u RiTE Gacko

izgradnja cjevovoda za sistem otpadnih voda u RiTE Gacko

montaža muljnog cjevovoda u runiku PK GRAČANICA

rekonstrukcija vodovoda Berkovići

rekonstrukcija vodovoda Kalinovik

izgradnja vodovoda faza II za naselje Zubci – Grad Trebinje

izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Zečice i Voćnjak

sanacija kanalizacione mreže u RiTE Gacko

čišćenje korita rijeke Vrba

uređenje korita rijeke Gračanice

čišćenje korita rijeke Mušnice

radovi na izmještanju korita Gojkovića potoka


Ostali radovi

izvođenje vatrostalnih radova u remontima TE Ugljevik

izvođenje radova na demontaži i montaži termoizolacije u remontima TE Gacko

izvođenje radova na održavanju tračnih transportera u RiTE Gacko

izvođenje bravarskih radova

izvođenje zavarivačkih radova

izvođenje usluga čišćenja i odmašćivanja opreme GPO u TE Gacko (pumpom visokog pritiska)

izvođenje usluga čišćenja cjevovoda u RiTE Gacko (pumpom visokog pritiska)

usluge transporta građevinskih mašina

usluge prevoza materijala

usluge mljevenja kamenog agregata i tampona

na vrh