HIDROGRADNJA

Hidrotehničke konstrukcije, ekološki, sanitarni i hidrotehnički inženjering

Sve usluge hidrogradnje na jednom mjestu!

Izgradnja vodovodne mreže
Izgradnja kanalizacijske mreže
Montaža cjevovoda
Gradnja kolektora
Gradnja malih hidroelektran

Bavimo se projektima kao što su prelivi i izlivi za brane, propusti za autoputeve, kanale i srodne objekte kao i projekte navodnjavanja i hlađenja industrijskih postrojenja kao što su termoelektrane.

Izgradnja vodozahvata i rezervoara
Regulacija vodotoka
Izgradnja nasipa
Izgradnja kanala
Sanacija klizišta i nanosa

Naše preduzeće već dugi niz godina uspješno se bavi izgradnjom i rekonstrukcijom projekata vodovodnih i kanalizacijskih sistema, uređenjem riječnih korita i izradom obaloutvrda, izgradnjom pumpnih postrojenja…

Pošto je ova oblast usko povezana sa drugim granama građevinarstva u oblasti projekata mostova, brana, kanala, drenaža, nasipa kao i sa sanitarnim i ekološkim inžinjeringom, naši stručni kadrovi vrlo uspješno kombinuju znanje i iskustvo iz svih do sada izvedenih projekata, kako bi nove projekte izveli na najbolji način.

Hidrogradnja kao poddisciplina građevinarstva bavi se protokom i transportom fluida, uglavnom vode i kanalizacije.

Jedna od karakteristika ovih sistema je ekstenzivna upotreba gravitacije kao pokretačke sile koja uzrokuje kretanja tečnosti

Ova oblast građevinarstva je blisko povezana sa projektovanjem mostova, brana, kanala, nasipa kao i sa sanitarnim i ekološkim inženjeringom.

Hidrogradnja obuhvata i transport sedimenta preko rijeke, interakcijom vode sa njenom aluvijalnom granicom.

polaganje cijevi
ciscenje korita rijeke i hidrotehnicki radovi

Stručnost i iskustvo naših kadrova te odgovarajuća tehnička opremljenost omogućuju da vrlo kvalitetno i odgovorno realizujemo ugovorne zadatke i uslove Investitora kod izvođenja hidrotehničkih radova.Specijalizovani smo za izgradnju mini hidroelektrana. Za ove projekte raspolazemo savremenom mehanizacijom i kvalitetanim profesionalnim kadrom.

Kontaktirajte nas
na vrh